baobicartoncuonganh2011@gmail.com | 0989 092 417

0989 092 417

Thùng carton có bế
Liên hệ

Bao bì Cường Anh cung cấp thùng carton bế 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp, sóng E, B, A, AB, AA, giấy Thái Lan tiêu chuẩn ROHS, FSC có bế

Bế ( cắt thùng carton) tại các vị trí khác nhau theo yêu cầu của khách hàng, ví dụ: hình bán nguyệt để cho tay vào khi bê thùng, khoét lỗ tạo cửa tại cạnh thùng carton để lấy sản phẩm từ cạnh

Chi tiết sản phẩm

Tùy theo yêu cầu của khách hàng trên thùng carton có thể cắt những các hình khác nhau tại các vị trí khác nhau trên thùng carton, cắt rời, cắt không rời, những kiểu cắt này trong ngành carton gọi là bế, ví dụ: Có thể cắt những ô hình bán nguyệt tại cạnh thùng để cho tay vào mỗi khi bê hàng, gọi là bế hình bán nguyệt

Các sản phẩm tương tự

Bế carton Hải Phòng

Cắt thùng carton theo yêu cầu tại Hải Phòng

Bế carton theo bản vẽ tại Hải Phòng