baobicartoncuonganh2011@gmail.com | 0989 092 417

0989 092 417

Thanh nẹp góc chữ V gỗ MDF
Liên hệ

Thanh nẹp góc chữ V gỗ MDF, dầy 9mm, 12mm, 15mm, bề rộng theo yêu cầu đặt hàng, chiều dài theo yêu cầu đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Các sản phẩm tương tự

Thanh nẹp góc chữ V gỗ MDF Hải Phòng

 Nẹp góc chữ V gỗ MDF Hải Phòng

Cung cấp nẹp góc chữ V gỗ MDF tại Hải Phòng