baobicartoncuonganh2011@gmail.com | 0989 092 417

0989 092 417

Tấm giấy lót carton để xe nâng kéo (slip sheet)
Liên hệ

Tấm sheet, tấm giấy siêu dai dùng đề lót ngăn cách giữa các thùng carton khi chồng lên nhau, xe nâng, xe forklift kéo vào tấm giấy này để di chuyển thùng hàng

Chi tiết sản phẩm

Một số công ty không chồng pallet lên nhau mà chồng thùng carton lên nhau để tiết kiệm chi phí và tiện lợi, khi các thùng carton chồng lên nhau thì xe nâng forklift không thể nâng được, vì vậy một số nhà máy sử dụng xe nâng chuyên dụng kéo vào tấm giấy (slip sheet) lót ở giữa các thùng carton rồi cho vào càng xe nâng rồi di chuyển chúng

Các sản phẩm tương tự

Tấm giấy siêu dai dùng cho xe nâng Hải Phòng

Tấm sheet dùng cho forklift Hải Phòng

Tấm slip sheet Hải Phòng